ISO - VCA - ARBO - MVO

DPML Adviesgroep heeft een nieuw concept ontwikkeld voor het ondersteunen van organisatie bij het uitrollen of optimaliseren van ISO, VCA, ARBO en MVO. 

Voor iedere organisatie ontstaat een moment dat de interne processen meer op elkaar afgestemd dienen te worden en vooral ook geborgd worden. Kwaliteitsmanagement gebaseerd op ISO 9001 kan daarbij een hulpmiddel zijn.
 
Vanuit een intakegesprek worden de aandachtsgebieden voor de organisatie besproken met de opdrachtgever. Deze aandachtgebieden zullen tijdens de implementatie terugkomen. Vervolgens wordt er een workshop georganiseerd, waarbij de processtappen voor de medewerkers worden vertaald naar hun afdelingen. Hierbij staat het continu verbeteren volgens de Deming-cirkel (Plan, Do, Check en Act) centraal.
Op deze wijze worden de procesen transparant gemaakt voor de medewerkers en leren ze denken in procesverbeteringen. Hierdoor borgt de organisatie de leverbetrouwbaarheid waardoor de klanttevredenheid gaat verbeteren.
Tijdens de workshop is het mogelijk om theorie- of uitleg in te voegen, waarin achterliggende theoretische principes, procesveranderingen en communicatiemethoden toegelicht worden.
Na afloop van de implementatie vindt een evaluatie plaats met alle deelnemers. waarbij de medewerkers een duidelijke feedback gaan geven.